Przestały oczekiwać 2021

Anderson M.T. i Yelchin Eugene, Zabójstwo Brangwina Kąkola

Boguszewska Helena, Całe życie Sabiny

Dabos Christelle, Zimowe zaręczyny

Greer Andrew Sean, Marny

Kang Lydia, Pedersen Nate, Szarlatani

King Stephen, Zielona Mila

Makkai Rebecca, Wierzyliśmy jak nikt

Marinina Aleksandra, Śmierć nadeszła wczoraj

Sabaliauskaite Kristina, Silva rerum

Sabaliauskaite Kristina, Silva rerum II

Sabaliauskaite Kristina, Silva rerum III

%d bloggers like this: